DSC02556DSC02556
DSC02556

VA-teknik

VA-teknik omfattar vatten- och avloppsanläggningar hos kommuner, företag och samfälligheter samt enskilda fastighetsägare. UVAT utför uppdrag vid kommunala anläggningar för vattenförsörjning och för mindre avloppslösningar. Uppdragen gäller även lokala VA-anläggningar, d v s där man inte omfattas av kommunens vatten- och avloppsystem.

Uppdragen har mycket varierande omfattning. De kan vara övergripande, exempelvis som vid VA-utredningar för nya detaljplaner, eller vara mer detaljerade som när en VA-anläggning ska byggas. Vårt arbete omfattar undersökningar, projektering och tillståndsansökningar.
​​​​​​​