• PICT0002
  • PICT04081

Avfall och deponier

UVAT:s tjänster kring avfall och deponier innefattar undersökningar inför lokalisering och projektering av nya deponier, deponiers påverkan på grund- och ytvatten och avslutning av deponier. Vi tar fram provtagningsplaner och utför provtagning av avfall i samband med grundläggande karakterisering inför deponering.

Företagets verksamhet inom avfall och deponier innefattar även lakvattenhantering, frågor i anslutning till behandlingsanläggningar samt lagstiftning.