DSC02605DSC02605
DSC02605

Provtagning

UVAT utför provtagning i mark och vatten i samband med miljöundersökningar och upprättar provtagningsplaner och kontrollprogram. Provtagning och olika undersökningar sker även inför ansökningar om tillstånd. Vi tar fram egenkontrollprogram för olika verksamheter.
DSC02604DSC02604
DSC02604