IMG 0892IMG 0892
IMG 0892

Geologi och grundvatten

UVAT:s verksamhet inom området geologi och grundvatten omfattar vattentäkter, vattenbehandling, skyddsområden, föroreningsproblematik och tillståndsfrågor.
​​​​​​​
Bygg och exploateringsprojekt innebär ofta att det behövs kunskap om mark och vatten. I samband med dessa utför vi geologiska och hydrogeologiska undersökningar samt utreder miljökonsekvenser och upprättar tillståndsansökningar enligt miljöbalken.

DSC02560DSC02567DSC02570DSC02578