DSC02669DSC02669
DSC02669

Täkter

UVAT arbetar med täkter för energi- eller växttorv, grus/morän och berg. Vi är väl förtrogna med täkter som kan innebära att tillstånd även krävs för vattenverksamhet. Uppdragen omfattar att identifiera lämpliga områden, projektering, täktplaner, ansökningshandlingar och miljökonsekvensbeskrivningar.
  
Arbetet innefattar lokaliseringsfrågor, markägarkontakter, samråd med myndigheter och övriga berörda, olika undersökningar och beskrivningar samt utformning av produktionen och begränsning av dess miljöeffekter.
DSC02670DSC02671PICT0395TB fig 3