DSC 0188DSC 0188
DSC 0188

Kvalitets- och miljöpolicy

UVAT arbetar för att ständigt utveckla företaget och förbättra tjänsterna. All mänsklig aktivitet medför effekter för miljön och naturen. UVAT agerar i samarbete med kunden för att denna påverkan ska bli så liten som möjligt.

Detta sker i UVAT:s dagliga verksamhet genom att:
  • Erbjuda tjänster och tekniska lösningar som kombinerar 
    ​​​​​​​verksamhet med minsta möjliga miljöpåverkan

  • Främja resurshushållning för minskad miljöbelastning

  • Ständigt förbättra miljöarbetet

  • Kontinuerligt utveckla medarbetarnas kompetens.

  • Följa gällande lagar och förordningar

  • Föra en dialog med leverantörer och entreprenörer med 
    kravspecifikationer ur miljösynpunkt.