MKB och tillståndsansökan

Många av UVAT:s uppdrag består av projektledning och att upprätta ansökningshandlingar, tekniska underlag och miljökonsekvensbeskrivningar (MKB).
​​​​​​​
I en MKB utreds verksamhetens inverkan på miljö, hälsa och hushållning med resurser. En MKB är en del av en tillståndsansökan som ligger till grund för myndighetens beslut. Vi hjälper till med hela tillståndsprocessen, tillhandahåller alla relevanta handlingar och biträder vid förhandlingar med miljödomstolen eller länsstyrelser.

Uppdragen kan t ex gälla tillstånd för:
​​​​​​​

•  Miljöfarliga verksamheter
•  Vattenverksamheter
•  Muddring
•  Deponier
•  Avfallsbehandling
•  Täkter     

DSC02702DSC02702
DSC02702